01

Ticam, ka dizains ir formāts kā stāstīt pasaulei par valsti un tās cilvēkiem. Ticam, ka radot izcilus produktus, vairojam lepnumu par savu valsti ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Agnese Stalte, Kanttari.

02

Ar zīmes “Design Latvia” attīstīšanu plānojam  ikkatram Latvijas iedzīvotājam vairot lepnumu par valsti un tajā radītiem produktiem, kā arī izmantot šo zīmi kā instrumentu Latvijas dizaina pozicionēšanai globālā kontekstā.

Agnese Garā-Nīmane, an & angel

01

Ticam, ka dizains ir formāts kā stāstīt pasaulei par valsti un tās cilvēkiem. Ticam, ka radot izcilus produktus, vairojam lepnumu par savu valsti ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Agnese Stalte, Kanttari.

02

Ar zīmes “Design Latvia” attīstīšanu plānojam  ikkatram Latvijas iedzīvotājam vairot lepnumu par valsti un tajā radītiem produktiem, kā arī izmantot šo zīmi kā instrumentu Latvijas dizaina pozicionēšanai globālā kontekstā.

Agnese Garā-Nīmane, an & angel

01

Būtiski zīmola “Design Latvia” identitātē iekļaut un apvienot gan latviskos kodus, gan pasaules mēroga aktualitātes. 

Liene Drāzniece, Madara Cosmetics 

02

Esam apņēmušies veidot Latvijas dizaina identitāti, vienojoties par skaidriem Latvijas laikmetīgā dizaina kodiem.

Ieva Kalēja, "mammalampa"

01

Būtiski zīmola “Design Latvia” identitātē iekļaut un apvienot gan latviskos kodus, gan pasaules mēroga aktualitātes. 

Liene Drāzniece, Madara Cosmetics 

02

Esam apņēmušies veidot Latvijas dizaina identitāti, vienojoties par skaidriem Latvijas laikmetīgā dizaina kodiem.

Ieva Kalēja, "mammalampa"

Dizaina stāstu autentiskums

Tie ir autentiski radīšanas stāsti,
kurus nevarēs izstāstīt milzu globālās kompānijas, bet ir katra Latvijas dizaina produktu veidotāja ikdienas īstenība.

Latvia izcelsmes un paaudzēs nodotās prasmes ir unikāla vērtība. Veiksmes stāsti, kas izdīguši no sēkliņas skaudri ziemeļnieciskos apstākļos - norūdīti ar gribu un apņēmību. Patiesi un autentiski. Ilgdzīvojoši un neaizstājami.

"mammalampa"

Atklāj dizaina radītājus

Drag
dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi –

Meistaru rokudarba godāšana

Stāties pretī rūpnieciskai masveida
ražošanai, izceļot rokudarba unikalitāti un cilvēka sirdsdarba vērtību. Ievērot ētisku uzņēmējdarbība praksi, rūpējoties par savas komandas labklājību. Nodot prasmes cauri laikiem un paaudzēm. Veidojot draudzīgas kopienas attiecības, cienīt katra cilvēka vajadzības un veselību, nodrošināt pienācīgus darba
apstākļus, tā ceļot laimības un novērtējuma sajūtu darbavietā. Cilvēks ir visapamatā.

Vaidava Ceramics

Atklāj uz kā viņš stāv?

Drag
dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi – dizaina kodi –

Savienoties ar dabu

Radīt, cienot dabiskos procesus uz Zemes. Izvēlēties gudru enerģijas patēriņu, atstājot pēc iespējas mazāku nospiedumu uz vidi. Ar cieņu izturēties pret vietu, kurā darboties, neradot nepārdomātus atkritumus, rast veidus, kā atlikumus pārstrādāt, dodot tiem otro dzīvi. Turēt godā bioloģisko daudzveidību un ar savu iesaisti veicināt tās uzplaukumu. Darīt ar jēgu un izpratni. Izmantot dabiskus materiālus savu dizaina produktu izveidē saprātīgos izstrādes veidos

PAA vannas

Atklāj jūru savā mājā

Drag

Subheading

DESIGN Latvia zīmols

1. Pieteikšanās “DESIGN Latvia” zīmolam tiks atvērta 2024.gada 1.janvāra.

2. “DESIGN Latvia” zīmola piešķiršanu uzņēmumiem un to produktiem izvērtēs neatkarīga ekspertu grupa pēc biedrības “Dizaina Eksporta Alianse" izstrādātiem kvalitātes kritērijiem.

3.“DESIGN Latvia” zīmola lietošanas gada maksa tiks aprēķināta, ņemot vērā uzņēmuma gada apgrozījumu