Mūsu mērķi

01

Saliedēt spēkus iziešanai ārējos tirgos.

Dalība izstāžu kopstendos, kopīgu tēla publicitātes materiālu veidošana.

02

Definēt Latvijas dizaina kodus.

Veicināt sabiedrības izpratni par dizainu.

03

Veicināt jaunu, vērtīgu produktu radīšanu.

Profesionālu kontaktu iegūšana, savstarpēji stiprinot uzņēmumu attīstību un eksportspēju.

01

Saliedēt spēkus iziešanai ārējos tirgos.

Dalība izstāžu kopstendos, kopīgu tēla publicitātes materiālu veidošana.

02

Definēt Latvijas dizaina kodus.

Veicināt sabiedrības izpratni par dizainu.

03

Veicināt jaunu, vērtīgu produktu radīšanu.

Profesionālu kontaktu iegūšana, savstarpēji stiprinot uzņēmumu attīstību un eksportspēju.

Biedrības “Dizaina Eksporta Alianse”statūti

1. Biedrības
nosaukums

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Dizaina Eksporta Alianse”
(turpmāk - Biedrība).

 

2. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Definēt Latvijas dizaina identitāti, izmantot dizainu
kā valsts tēla instrumentu un aktualizēt un stiprināt dizaina nozīmību laikmetīgās kultūras kontekstā.

2.1.2. Izveidot Latvijas dizaina  preču zīmi (zīmolu), popularizēt un komercializēt to.

2.1.3. Pārstāvēt un lobēt Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumu intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

2.1.4.   Veicināt Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumu eksporta apjomu un kvalitātes līmeņa celšanu.

2.1.5.   Apvienot Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumu profesionāļus un uzturēt to kopību, sadarbību, veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu, organizēt tīklošanās pasākums un rūpēties par profesionālās izaugsmes veicināšanu.

2.1.6.   Motivēt Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumus lietot dizainu kā stratēģisku rīku
uzņēmuma izaugsmei.

2.1.7.   Rūpēties par sistemātisku finansējuma piesaisti Latvijas dizaina eksporta jomai, meklēt citus finansēšanas avotus organizācijas mērķu nodrošināšanai.

2.1.8.   Veidot kopīgas un aptverošas mārketinga aktivitātes Latvijas dizaina eksporta uzņēmumiem, kā arī organizēt Biedrības uzņēmumiem kopīgus stendus dalībai starptautiskajās
izstādēs.

2.1.9.   Veidot kopīgus iepirkumus Biedrības uzņēmumu resursu optimizēšanai (transports, iepakojums, mārketinga aktivitātes, kvalifikācijas celšanas pasākumi utml.).

2.1.10. Kopīga Biedrības uzņēmumu pārdošanas kanālu un aktivitāšu organizēšana (pārdošanas aģenta algošana, kopīgas veikala/ekspozīcijas telpas uzturēšana utml.).

2.1.11. Rūpēties par Biedrības uzņēmumu R&D sektora stiprināšanu un nepieciešamo resursu (finanses, materiāli, iekārtas) pieejamību sekmīgai Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumu attīstībai ilgtermiņā.

2.1.12. Piedāvāt mentoringa pakalpojumus savā nozarē ar mērķi apmācīt uzņēmumus par dizainu kā stratēģiska rīka lietošanu uzņēmējdarbībā un eksporta konsultācijas.

2.1.13. Sekmēt Latvijas dizaina eksportējošo uzņēmumu profesionalitāti un profesionālās ētikas principu ievērošanu.